A1

Elaborarea metodologiei de identificare și monitorizare a copiilor în situații de risc Obiectivul activității: Elaborarea unei metodologii de lucru și realizarea de instrumente corespunzătoare pentru identificarea si monitorizarea copiilor în situații de risc de abandon școlar. 

A2

Identificarea copiilor aflați în situații de risc și definirea măsurilor de sprijin Obiectivul activității: Realizarea de evaluări individuale în școliile care sunt Parteneri Asociați (Colaboratori), identificarea copiilor în situații de risc și definirea de măsuri de sprijin la nivel individual.

A3

Formare cadre didactice Obiectivul activității: Echiparea cadrelor didactice – membri ai Partenerilor Asociați – cu competențele necesare pentru activități de remediere a problemelor copiilor din grupul țintă primar. Obiectivul activității: Schimbul de experiență facilitează transferul de cunoștințe și exemple de bună practică între partenerii din Norvegia și partenerii și partenerii asociați din România, îmbunătățind astfel…

A4

Activități de educație formală pentru prevenirea abandonului școlar Obiectivul activității: Implementarea unui program de servicii educaționale de sprijin pentru grupul țintă primar și acordarea de servicii educaționale formale de suport. Obiectivul activității: Echiparea partenerilor cu materiale, dotări și instrumente necesare pentru implementare cu succes a activității. Obiectivul activității: Elevii învață să își identifice și dezvolte…

A5

Competiția tânărul antreprenor Obiectivul activității: Pe parcursul a doi ani consecutiv ai implementării proiectului se vor realiza pentru elevii din clasele VII câte  o competiție de idei antreprenoriale. Copii își vor dezvolta astfel competențele creative, ingeniozitatea și spiritul de echipă, iar echipele câștigătoare vor beneficia de o vizită în Norvegia. Obiectivul activității: Echiparea partenerilor cu…

A6

Activități de educație non-formală și petrecere a timpului liber Obiectivul activității: Realizarea de activități cu scopul de a consolida cunoștințelor și competențelor școlare, dar mai ales a formării și dezvoltării abilităților și competențelor elevilor care au interese și preocupări care nu pot fi satisfăcute prin intermediul curriculumului formal. În cadru școlilor participante se vor realiza…

A7

Servicii medicale Obiectivul activității: Implementarea de măsuri educaționale pentru igienă și importanța prevenției în starea de sănătate a copiilor, dar și de întelegere a importanței nutriției și cum se poate mânca sănătos și ieftin. Se vor realiza de asemenea și ședințe de scanare pentru boli cardio-vasculare pe un eșantion al grupului țintă primar.  Se vor…

A8

Realizarea de activitati de consiliere parentală Obiectivul activității: Abilitarea părinților cu înțelegerea și constientizarea necesară pentru a putea îmbunătăți mediul familial în care se află copii în situații de risc. Participarea va facilita părinților întelegerea mecanismelor comunicării, conștientizarea nevoilor de comunicare, întelegerea unor reguli de comunicare eficientă pentru îmbunătățirea atmosferei în familie și a relațiilor…

A9

Informare și publicitate Obiectivul activității: Asigură vizibilitatea asistenței oferite de programul de finanțare, al proiectului în sine și de asemenea realizează diseminarea rezultatelor acestuia.

A10

Managementul proiectului Obiectivul activității: Asigură gradul optim de implementare, monitorizare și control tehnico-financiar al activităților propuse pentru a îndeplini obiectivele specifice ale proiectului.